top of page

CONVOCATÒRIA AJUTS DE MENJADOR CURS 2023/24

PER A 1r i 2n CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA.

El període de presentació de les sol·licituds és el següent:

Del 2 al 15 de juny de 2023 (ambdós inclosos): 1r Cicle d'Infantil

Del 22 al 28 de juny de 2023 (ambdós inclosos): 2n Cicle d'Infantil

Del 23 al 30 de juny de 2023 (ambdós inclosos): Educació Primària i Secundària

 

*Nota important: Han de tenir en compte els requisits de renda del beneficiaris.

Teniu tota la informació a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa.

BEQUES NESE 2023/2024 

Els enllaços relacionats són els següents:

-Publicació de la convocatòria en el BOE.


-Pàgina web de beques d'Educació per alumnat amb NESE del Ministeri

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTILCURS 2023/2024
(NASCUTS 2021/2022/2023)

 LLISTES DEFINITIVES I MATRICULACIÓ


Matriculació:
• Termini Educació Infantil: Del 22 al 28 de juny de 2023
• Termini Educació Primària i Eso: Del 23 al 30 de juny de 2023
• S'han de matricular tots els alumnes que han estat admesos a les llistes definitives. Al costat del
non i llinatges de l'alume/a posa "RESERVAT" al nostre centre.


• Es pot presentar la documentació:


1. Presencialment a la Secretaria del centre:
Horari: De 09:00 a 13:00 H - De dilluns a divendres


2. Mitjançant el correu electrònic: secretaria@piusxii.es
Documentació a presentar per formalitzar la matrícula
• Fotocòpia del DNI/NIE del pare/mare o tutors/es legals.
• Fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement de l'alume/a.
• 1 fotografia tamany carnet de l'alumne/a.
• Impresos matrícula emplenats i signats per pare/mare o tutors/es legals.


A la secretaria disposam dels impresos.

Procés d'admissió de Batxillerat Curs 2023/24

Termini: Del 22 al 28 de juny

 

Aquest és l'enllaç per a poder fer la sol·licitud d'admissió.

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sollicituds-4534/

bottom of page